Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення

Коледж здійснює багатоступеневу підготовку фахівців на базі повної та базової загальної середньої освіти за різними формами навчання (денна, заочна) відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, кваліфікований робітник, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого спеціаліста та освітнього ступеня бакалавр.

Корисні посилання