Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Наукова діяльність

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка здійснює наукову діяльність на основі договорів про співпрацю з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Співробітництво із зазначеними установами реалізується через: організацію та участь в спільних науково-практичних семінарах, конференціях, вебінарах, круглих столах, дискусіях, виставках, обмін власними публікаціями; створення спільних творчих робочих груп для вирішення складних питань науково-дослідного характеру та розроблення навчально-методичних комплексів, підручників та посібників для використання в освітньому процесі; сприяння підвищенню професійного рівня методистів та педагогічних працівників та підготовці наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Зокрема, в межах договору з відділом змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України коледж бере участь в дослідженні з теми «Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти», що сприяє зміцненню наукових зв’язків між Київським професійно-педагогічним фаховим коледжем імені Антона Макаренка та відділом змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана НАПН України; розширенню науково-дослідної, видавничої діяльності, обміну досвідом професійної підготовки викладачів, методистів і вчителів; підвищенню рівня їхньої педагогічної майстерності, удосконалення професійних якостей, професійної наукової і викладацької культури.

Завдання спільної науково-дослідної діяльності:

  • обґрунтувати зміст і методику проведення практики у закладах педагогічної освіти на основі українських і зарубіжних праць.

  • проаналізувати специфіку організації практики у закладах вищої професійної освіти.
  • здійснити діагностику стану проведення різних видів практики (психолого-педагогічної, виробничої тощо) у закладах професійної освіти.
  • виявити педагогічні умови удосконалення змісту і методики проведення різних видів практики у закладах професійної освіти.
  • розробити рекомендації щодо удосконалення змісту та організаційних форм проведення практики.

В рамках співпраці з відділом андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України педагогічний колектив коледжу здійснює наукове співробітництво з теми «Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» такими напрямами:

  • організація і проведення експериментального дослідження з розвитку андрагогічної компетентності викладачів у сфері освіти дорослих, спільних наукових досліджень зпрофесіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих;
  • організація спільних науково-практичних заходів з метою популяризації наукових і методичних досягнень працівників КППК імені Антона Макаренкаі відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
  • підготовка та видання спільних наукових, навчально-методичних матеріалів з метою обміну досвідом у сфері професіоналізації освіти дорослих,розвитку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих;
  • створення спільних електронних інформаційних ресурсів;
  • започаткування та реалізація спільних наукових практико орієнтованих проєктів з метою сприяння професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослого населення.
Корисні посилання