Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Рейтинг успішності студентів студентів денної форми навчання, які навчаються на місцях державного (регіонального) замовлення у 2019/2020 н.р.
(за підсумками II семестру 2019-2020 н.р.)

Освітній ступень «бакалавр»

перший курс

  • Спеціальність «Професійна освіта.Цифрові технології» група 48 БП
  • Спеціальність «Професійна освіта. Будівництво та зварювання» група 48 БП
  • Спеціальність «Право» група 4 БЮ1
  • Спеціальність «Маркетинг» група 37 БМ1

другий курс

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

перший курс

  • Спеціальність «Професійна освіта.Цифрові технології» група 24 ЦТ1
  • Спеціальність «Професійна освіта.Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» група 11(ТХ)1
  • Спеціальність «Професійна освіта.Транспорт» група 23А1
  • Спеціальність «Професійна освіта.Будівництво та зварювання» група 100Б.з1
  • Спеціальність «Маркетинг» група 52М1/9
  • Спеціальність «Облік та оподаткування» група 48Об

другий курс

Освітньо-кваіфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

другий курс

третій курс

четвертий курс

Корисні посилання