Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Рейтинг успішності студентів студентів денної форми навчання, які навчаються на місцях державного (регіонального) замовлення у 2019/2020 н.р.
(за підсумками II семестру 2019-2020 н.р.)

Освітній ступень «бакалавр»

другий курс

Освітньо-кваіфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

другий курс

третій курс

четвертий курс

Корисні посилання