Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Комісія сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

З 2010 року в Київському професійно-педагогічному фаховому коледжі імені Антона Макаренка створено комісію сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу. Комісія організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності Положенням.

Комісія сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – створена з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем.

Основними завданнями комісії є:

  • сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;
  • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
  • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенцій-ними роботодавцями для випускників і студентів;
  • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконав-чої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботода-вцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
  • інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на підприєм-ствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці;
  • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем проживання.

До уваги студентів та випускників!

Нормативни акти

ПОРАДИ студентам та випускникам

Координати

Голова комісії - Яцкевич Юлія Миколаївна

01135, Україна,Київ-135, вул. В.Чорновола, 24. к.121 а

тел. (044) 236 97 78

факс (044) 236 11 11

E-mail:kppk_yulia@ukr.net

Корисні посилання