Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Місія та цілі Київського
професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона МакаренкаМІСІЯ КОЛЕДЖУ — надання якісної та доступної освіти для реалізації здібностей здобувачів освіти для успішного життя за допомогою студентоорієнтованого навчання та впровадження інноваційних освітніх технологій.

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ:

    забезпечити утвердження Фахового коледжу як провідного закладу фахової передвищої освіти;

    сприяти зростанню конкурентоспроможності Фахового коледжу на ринку освітніх послуг;

    сприяти підвищенню іміджу Фахового коледжу та забезпеченню його позитивного сприйняття громадськістю як закладу фахової передвищої освіти нової формації;

    створення умов для розвитку і самореалізації кожного здобувача освіти відповідно до їх здібностей, суспільних та особистих інтересів;

    формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства;

    формування особистості професіонала, патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому;

    забезпечення високого рівня професіоналізму педагогічних та науково-педагогічних працівників;

    формування інноваційно-орієнтованого навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності з урахуванням потреб економіки, розвитку освіти України;

    удосконалення інформаційного забезпечення освітньої діяльності;

    подальший розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої, вищої та професійної (професійно-технічної) освіти в Фаховому коледжі;

    постійне вивчення потреб ринку праці у фахівцях;

    забезпечення модернізації та подальшого розвитку матеріально-технічної бази Фахового коледжу;

    забезпечення наступності у неперервній освіті з метою сприяння розвитку освіти впродовж життя;

    налагодження співпраці з іншими закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями;

    забезпечити зростання академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників, студентів, а також відповідність наданих освітніх послуг вітчизняним і європейським стандартам.

Корисні посилання