Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 3. Правила прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2020р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2020р.
 9. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 10. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 11. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2020р.
 12. Вартість навчання(бакалавр, фаховий молодший бакалавр)
 13. Вартість навчання(квіліфікований робітник)
 

Відділення «Економіко-правове»

Завідуюча відділення
Чистова Ніна Олександрівна
Телефон 236 97 85

Галузь знань: 08 ПРАВО

За освітнім ступенем «бакалавр»

 • Спеціальність 081 «Право»

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

 • Спеціальність 081 «Право»

Спеціальність «Правознавство» це:
- колектив спеціалістів-професіоналів, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики;
- колектив студентів з розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, всіма необхідними умовами для навчання.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх спеціалістів складають фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни.

В коледжі на відділені «Правознавство» працює юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000р. Юридична клініка надає безкоштовно інформаційно-консультативні послуги, а також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним верствам населення. Юридичні консультації проводять студенти-консультанти старших курсів.

Виховна робота на відділенні спрямована на свідоме ставлення до навчання, праці, вибраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНСТРУВАННЯ

За освітнім ступенем «бакалавр»

 • Спеціальність 075 «Маркетинг»

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

 • Спеціальність 075 «Маркетинг»

Студенти відділення опановують теоретичний курс навчання та отримують практичні навички. Для набуття практичних знань та вмінь необхідних для даних спеціальностей студенти, починаючи з другого курсу, навчаються в Модельному навчальному центрі (НТФ «Спокуса») два дні на тиждень. Опановують знання та вміння необхідні для роботи в офісі: відділ продажу, відділ купівлі, відділ маркетингу, бухгалтерія, відділі кадрів тощо.

Відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців передбачені також курси операторів комп’ютерного набору, які студенти проходять протягом 3-х тижнів на другому курсі. Після завершення курсів студенти отримують свідоцтво оператора комп’ютерного набору.

Студенти відділення приймають активну участь в громадському житті коледжу та міста – беруть участь в конкурсах, вікторинах, семінарах, олімпіадах тощо. Організовують концерти до свят, проводять різноманітні акції та конкурси. Беруть участь в гуртковій роботі, що проводиться в коледжі, спортивних секціях. Студенти відділення входять до складу студентського самоврядування коледжу та міста Києва, де активно відстоюють права студентського колективу.

Корисні посилання