Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення «Економіко-правове»

Завідуюча відділення
Чистова Ніна Олександрівна
Телефон 236 97 85

Галузь знань: 08 ПРАВО

За освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший спеціаліст»

  • Спеціальність 081 «Право»

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

  • Спеціальність 081 «Право»

Спеціальність «Правознавство» це:
- колектив спеціалістів-професіоналів, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики;
- колектив студентів з розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, всіма необхідними умовами для навчання.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх спеціалістів складають фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни.

В коледжі на відділені «Правознавство» працює юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000р. Юридична клініка надає безкоштовно інформаційно-консультативні послуги, а також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним верствам населення. Юридичні консультації проводять студенти-консультанти старших курсів.

Виховна робота на відділенні спрямована на свідоме ставлення до навчання, праці, вибраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНСТРУВАННЯ

За освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший спеціаліст»

  • Спеціальність 075 «Маркетинг»

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

  • Спеціальність 075 «Маркетинг»

Студенти відділення опановують теоретичний курс навчання та отримують практичні навички. Для набуття практичних знань та вмінь необхідних для даних спеціальностей студенти, починаючи з другого курсу, навчаються в Модельному навчальному центрі (НТФ «Спокуса») два дні на тиждень. Опановують знання та вміння необхідні для роботи в офісі: відділ продажу, відділ купівлі, відділ маркетингу, бухгалтерія, відділі кадрів тощо.

Відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців передбачені також курси операторів комп’ютерного набору, які студенти проходять протягом 3-х тижнів на другому курсі. Після завершення курсів студенти отримують свідоцтво оператора комп’ютерного набору.

Студенти відділення приймають активну участь в громадському житті коледжу та міста – беруть участь в конкурсах, вікторинах, семінарах, олімпіадах тощо. Організовують концерти до свят, проводять різноманітні акції та конкурси. Беруть участь в гуртковій роботі, що проводиться в коледжі, спортивних секціях. Студенти відділення входять до складу студентського самоврядування коледжу та міста Києва, де активно відстоюють права студентського колективу.

Корисні посилання