Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення «Педагогічне (за спеціалізаціями)»

Завідуючий відділенням
Іванчук Володимир Михайлович
Телефон 236 97 85
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
  • Спеціальність 015.31 «Професійна освіта.Будівництво та зварювання»
  • Спеціальність 015.38 «Професійна освіта. Транспорт»
  • Спеціальність 015.37 «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»
  • Спеціальність 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології»

Здійснюється освітня діяльність з ліцензованих спеціальностей «Професійна освіта( за спеціалізаціями)», яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, та освітнім ступенем бакалавр педагогіки

Осітній процес – це процес, який забезпечує підготовку людини до діяльності за конкретною професією; до виконання повного спектру професійно-педагогічних функцій, а також самореалізації у професійній діяльності. Престижні та конкурентноздатні спеціальності відділення формують фахівців нового покоління, які володіють навичками самостійності й ініціативності.

Комп’ютерна грамотність студента – одне з важливих завдань, що успішно вирішується в коледжі. Студенти мають змогу отримувати знання в оснащених сучасною технікою комп’ютерних класах. До послуг студентів добре укомплектований бібліотечний фонд, який постійно поповнюється навчальною та науковою літературою.

Важливе місце у навчальній роботі студентів займає індивідуальний підхід до студентів. Зміст навчального плану та програм, навчально-матеріальна база, підбір викладачів, вимоги до студентів дають змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення потреб промисловості.

Викладачами коледжу ведеться активна робота з залучення студентів до наукової діяльності в рамках Наукового студентського товариства, що дає можливість брати участь у науково-практичних конференціях, займатись дослідницькою діяльністю, розвивати свої особистісні та професійні здібності.

Використання інтерактивних форм та методів навчання сприяє формуванню необхідних професійних якостей майбутніх педагогів, майстрів виробничого навчання, а саме комунікабельність, здатність до вирішення конфліктів, здатність до компромісів, до соціальної інтеграції, до прийняття колективних рішень, підприємливості.

Виховна робота на відділені спрямована на вирішення головних завдань закладу освіти, здійснюються згідно з Концепцією національного культурного виховання студентської молоді в умовах відродження української культури, основна мета яких – виховання всебічно розвиненої особистості, громадянина незалежної держави. Приділяється увага формуванню інтелектуального та світоглядного розвитку студентів завдяки організації навчальної діяльності та позаурочної роботи, направленої на реалізацію національної цільової програми «Молодь – за майбутнє України», для цього проводиться цикл виховних та організаційних заходів.

В поза аудиторний час студенти відвідують заняття гуртків, секцій. Щороку серед студентів нового набору проходить конкурс художньої самодіяльності «Студентська осінь», часто організовуються дискотеки. Великий інтерес у студентів викликають спортивні змагання, адже серед молоді чимало спортсменів, що не раз виборювали призи на міських змаганнях.

Сьогодні випускники коледжу з напрямку підготовки «Педагогічна освіта» працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, загальноосвітніх середніх школах, державних установах та на виробництві. Вони займають різні посади, це: майстри виробничого навчання, викладачі, майстри та начальники цехів, директори професійних ліцеїв, керівники підприємств. Щорічно частина випускників продовжують навчання в університетах та інститутах для здобуття освітнього ступеня «магістр».

Корисні посилання