Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення з підготовки освітнього ступеня бакалаврів

Завідуючий відділенням
Белоусько Алла Михайлівна
Телефон 236 97 78

Галузь знань: 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

  • Спеціальність 015.31 «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»
  • Спеціальність 015.38 «Професійна освіта. Транспорт»,
  • Спеціальність 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології»

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМНІСТРУВАННЯ

  • Спеціальність 075 «Маркетинг»

Галузь знань: 08 ПРАВО

  • Спеціальність 081 «Право»

Здійснюється освітня діяльність за освітніми програмами підготовки за освітнім ступенем бакалавр з ліцензованих спеціальностей 015«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 075 «Маркетинг», 081 «Право».

Освітній процес спрямований на поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців. Престижні та конкурентоздатні спеціальності відділення формують фахівців нового покоління, які мають навички самостійності й ініціативності.

Здобувачі освіти мають змогу отримувати знання в оснащених сучасною технікою комп’ютерних аудиторіях. До послуг здобувачів освіти добре укомплектований бібліотечний фонд, який постійно поповнюється навчальною та науковою літературою.

Викладачами коледжу ведеться активна робота з залучення здобувачів освіти до наукової діяльності в рамках Наукового студентського товариства, що дає можливість брати участь у науково-практичних конференціях, займатись дослідницькою діяльністю, розвивати свої особистісні та професійні здібності.

Працює юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000р. Юридична клініка надає безкоштовно інформаційно-консультативні послуги, а також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним верствам населення. Юридичні консультації проводять здобувачами освіти спеціальності «Право» старших курсів.

Використання інтерактивних форм та методів навчання сприяє формуванню необхідних професійних якостей майбутніх фахівців (педагогів, маркетологів, юристів), а саме комунікабельність, здатність до вирішення конфліктів, здатність до компромісів, до соціальної інтеграції, до прийняття колективних рішень, підприємливості.

Виховна робота на відділені спрямована на вирішення головних завдань закладу освіти, здійснюються згідно з Концепцією національного культурного виховання молоді в умовах відродження української культури, основна мета яких – виховання всебічно розвиненої особистості, громадянина незалежної держави. Приділяється увага формуванню інтелектуального та світоглядного розвитку здобувача освіти завдяки організації навчальної діяльності та позааудиторної роботи, спрямованої на реалізацію національної цільової програми «Молодь – за майбутнє України», для цього проводиться цикл виховних та організаційних заходів.

В поза аудиторний час здобувачі освіти мають можливість відвідувати заняття гуртків, секцій.. Великий інтерес у здобувачів освіти викликають спортивні змагання, адже серед молоді чимало спортсменів, що не раз виборювали призи на міських змаганнях.

Сьогодні випускники коледжу працюють у різних галузях суспільного життя незалежної України. Майбутніх фахівців мають відзначати насамперед державна масштабність мислення, патріотизм і високий рівень національної свідомості, творчий політ думки, величезна відповідальність за справу, глибокі професійні знання. Щорічно частина випускників продовжують навчання в університетах та інститутах для здобуття освітнього ступеня «магістр».

Корисні посилання