Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка

 

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

Електронний навчально-методичний посібник

 

 

Головна

Анотація

Навчальна програма

Критерії оцінювання

Теоретичний матеріал

Практичні роботи

Самостійна робота

Курсова робота

Глосарій

Використані джерела

Укладач

 

ЗМІСТ

 

Змістовий модуль 1. Апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів

Тема 1. Теоретичні засади інформатики. Комп’ютерна техніка

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем

Тема 3. Програмне забезпечення та його класифікація

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль 2.  Текстовий процесор

Тема 4. Загальна характеристика текстового процесора Microsoft Word 2016

Тема 5. Створення автозмісту, злиття документів у Microsoft Word 2016

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль  3. Табличний процесор

Тема 6. Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel 2016

Тема 7. Аналіз даних в Microsoft Excel 2016

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль  4. Комп’ютерні публікації

Тема 8. Створення публікацій за допомогою програми Microsoft Publisher 2016

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль  5. Комп’ютерні презентації

Тема 9. Система опрацювання  презентацій Microsoft PowerPoint 2016

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль 6.  Бази даних

Тема 10. Загальні відомості про бази даних. Створення бази даних в середовищі Microsoft Access 2016

Тема 11. Робота з запитами в Microsoft Access 2016

Тема 12. Створення форм та звітів в Microsoft Access 2016

Тестовий контроль

 

Змістовий модуль  7. Мережеві технології

Тема 13. Поняття про комп’ютерні мережі

Тема 14. Пошук, обмін та захист даних в Інтернеті

Тема 15. Веб-технології

Тестовий контроль

 

На початок