Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


[1] [2] [3] [4] [5] 6

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Особливо важливого значення в становленні педагога професійної школи (майстра виробничого навчання, інструктора, педагога професійного навчання, викладача) набуває ефективна система удосконалення професійної майстерності у післявузівський період, створення умов для неперервної професійно-педагогічної освіти та підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогів повинно проводитися відповідно до дидактичних принципів та методів, що дозволяють впроваджувати нові підходи в навчальний процес. Необхідно також усвідомити, що треба йти шляхом навчання протягом всього життя з метою особистісного розвитку та самовдосконалення. При цьому змінюється роль педагога, який є відповідальним не тільки за організацію навчального процесу, але і за перспективу розвитку навчального закладу.

Здійснюється творчий пошук концепцій і підходів для розв'язання проблем, що пропонують нові умови розвитку. Це вимагає нових підходів до підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів. Процес навчання та підвищення кваліфікації має бути зорієнтований на психолого-педагогічну підготовку до роботи в професійних навчальних закладах різних типів у нових соціально-економічних умовах.

Підготовка майбутніх спеціалістів у процесі навчання в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка орієнтована на участь студентів у різних видах діяльності

Корисні посилання