Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


[1] [2] [3] [4] 5 [6]

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

- «Теоретичні і методичні проблеми підготовки педагога професійної школи до використання інноваційних інформаційних технологій навчання».

- «Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті Європейської інтеграції».

- «Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології.

Видано вісім збірників наукових праць «Педагог професійної школи».

Участь педагогічних працівників та студентів у міжнародних конференціях дає змогу підвищувати науково-педагогічний рівень.

Коледжем організовано і проведено 2 міжнародні ярмарки навчально-тренувальних фірм (2001, 2003). Участь студентів і викладачів у міжнародних ярмарках навчально-тренувальних фірм дає можливість підвищити професійний рівень відповідно до сучасних вимог. Наукова та науково-педагогічна діяльність учасників навчально-виховного процесу в Коледжі регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Підвищенню активності, самостійності й відповідальності студентів за загальну справу сприяє студентське самоврядування. Головними його завданнями є вдосконалення навчально-виховної, науково-дослідної, культур¬но-масової роботи, трудового й фізичного виховання, роботи в студентському гуртожитку, організація дозвілля і відпочинку, захист прав і інтересів студентів, виконання студентами прямих обов'язків, активна позиція у навчальній, науковій і творчій діяльності.

Стратегія розвитку навчально-виховного процесу коледжу базується на розумінні виняткової важливості самостійної навчальної діяльності студентів. І це зрозуміло, адже в умовах динамічної ринкової економіки виникає потреба в оволодінні фахівцем кількома професіями. Без належної самоосвіти неможливо домогтися успіху. Та одного бажання займатися самоосвітою недостатньо. Потрібна повсякденна підтримка молоді збоку керівництва навчального закладу, творчих педагогів.

Водночас, зазначимо, що важливою умовою підготовки фахівців є перехід від інформаційного до розвивального навчання. Цьому сприяє модульно-рейтингова технологія навчання, що формує у майбутніх фахівців професійне творче мислення, підвищує інтелектуальний потенціал, сприяє формуванню вмінь прийняття самостійних рішеннь в різних ситуаціях.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.05р. №248 “Про розширення педагогічного експерименту за програмою “Intel@ Навчання для майбутнього” щодо навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі” та залученням коледжу до участі в педагогічному експерименті створена координаційна група для забезпечення навчання викладачів і студентів.

Планом заходів щодо проведення експерименту в коледжі було передбачено проведення семінарів, участь викладачів коледжу у тренінгах за програмою “Intel @ Навчання для майбутнього”, навчання викладачів за нульовим модулем “Інформаційно-комунікаційні технології”, підготовка тренерів з числа викладачів, проведення інтенсивного інтерактивного тренінгу для викладачів та студентів, проведення семінару для викладачів та студентів коледжу з обміну досвідом щодо впровадження методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

За результатами проведених на базі коледжу тренінгів за програмою “Intel@Навчання для майбутнього”, пройшли навчання 32 педагога коледжу та 15 викладачів індустріально-педагогічних технікумів України.

У 2005-2007 рр. пройшли навчання за програмою “Intel@ Навчання для майбутнього” 116 студентів – випускників напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”.

За результатами навчання педагоги коледжу впроваджують інтерактивні проекти при викладанні навчальних дисциплін.

Викладачі, студенти коледжу успішно пройшли навчання за дистанційним курсом «Адміністратор» для адміністраторів навчальних комп’ютерних комплексів, розробленого УЦДО на замовлення Науково-методичного центру розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України. Навчання проведено за підтримки компанії Майкрософт України.

Корисні посилання