Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


[1] [2] 3 [4] [5] [6]

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Уся навчально-виховна і виробнича діяльність спрямована на формування в молоді високої професійної майстерності, відповідальності за доручену справу. Добре продумана організація виробничого навчання та виховання є важливим фактором формування особистості.

Колектив коледжу спрямовує свою діяльність на забезпечення наступності неперервної багаторівневої професійно-педагогічної освіти у підготовці нового типу педагога для професійно-технічних навчальних закладів різних типів.

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для професійної школи. Професійно-педагогічна освіта покликана формувати педагога професійного навчання, здатного розвивати особистість учня, виховувати в нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення професійної кваліфікації.

Вважаємо за доцільне наголосити, що започаткування підготовки в коледжі за новими спеціальностями пов?язано з потребами ринку праці. Так, у 1993 р. відкрито спеціальність “Бухгалтерський облік”, 1995 р.- “Комерційна діяльність”, 1996 р.- “Правознавство”. Сьогодні коледж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, молодший спеціаліст, кваліфікований робітник за напрямами підготовки “Педагогічна освіта” (спеціальність “Професійна освіта (за профілем підготовки)”, І-ІІ рівень акредитації)

Постійна увага приділяється інтегративним процесам у системі вищої освіти, реалізації ідеї її безперервності і наступності. Ступенева підготовка фахівців задовольняє можливості особистості в здобутті певного освітньо-кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом підготовки відповідно до її здібностей і забезпечує її мобільність на ринку праці. У цій площині педагогічний колектив коледжу продовжує роботу по забезпеченню неперервної багатоступеневої освіти при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації (на рівні угод про співробітництво), в т.ч. з. Академією адвокатури України

Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає на формування спрямованості особистості, а також сприяє розвитку мотивації навчання впродовж усього життя.

У 1999 р. наш заклад став Київським професійно-педагогічним коледжем. (наказ Міністерства Освіти України від 31 серпня 1999 року

№ 311).

У коледжі живуть і примножуються ідеї Антона Семеновича Макаренка. Тут створюються необхідні умови для поєднання демократизації і дисципліни, спрямування навчання на продуктивну працю, виховання економічного мислення, особистої відповідальності студентів за своє професійне становлення.

Дуже велика увага приділяється розвитку індивідуальних особливостей майбутнього педагога, пам'ятаючи Макаренківське: “Вчителя необхідно готувати так, як ми готуємо музиканта, піаніста — індивідуально. Його техніку ми повинні довести до того, щоб учитель став майстром, а майстерність необхідно довести до рівня техніки”.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. №1689 Київському професійно-педагогічному коледжу присвоєно ім’я Антона Макаренка.

Впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання вимагає формування якісно нового педагога професійної школи, підготовленого до роботи в сучасних умовах, здатного адаптуватися до педагогічних інновацій і швидко реагувати на сучасні й перспективні процеси соціально—економічного розвитку суспільства.

Створення в коледжі у 1998 р. науково-дослідної лабораторії Інституту педагогіки і психології професійної освіти (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих) АПН України з проблем підготовки педагога професійного навчання та інноваційних технологій навчання (на громадських засадах) відповідає положенням щодо організації наукової діяльності у вищому навчальному закладі, спрямованої на прикладні дослідження, на одержання результатів, що безпосередньо використовуються в навчальному процесі й відповідають державним пріоритетам і завданням.

Систематична наукова співпраця з Інститутом, Відділенням професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України залучення науковців до навчального процесу сприяють інноваційній діяльності, створенню сприятливих умов інтеграції академічної та вузівської науки.

З проголошенням незалежності України коледж спрямував свою діяльність на підготовку та виховання особистості, здатної відповідати за своє професійне майбутнє, фахівця, конкурентноспроможного на ринку праці.

Корисні посилання