Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Циклова комісія загально-наукових дисциплін

Основні напрямками роботи комісії

Навчальна: забезпечення свідомого оволодіння студентами системою математичних, фізичних і хімічних знань, учнінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти

Інтелектуальний розвиток студентів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції).

Формування у студентів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, фізики, хімії та їх роль у пізнанні навколишнього світу.

Екологічне, естетичне, економічне, патріотичне виховання

Розвиток позитивних рис особистості і загальнолюдських духовних цінностей

Наукова-методична робота комісії направлена на підвищення кваліфікації викладачів з методики, викладання та удосконалення знань з фахових дисциплін. В процесі навчання викладачі комісії створюють інформаційно забезпечене середовище, яке активізує процес індивідуалізації навчання студентів. Викладачі впроваджують нові прогресивні технології навчання з широким використанням інтерактивного спілкування,

Викладачі комісії:

Щепіло Ольга Василівна -
Голова комісії загально - наукових та загально-інженерних дисциплін, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти
Персональний сайт викладача

Казимир Яна Валеріївна -
викладач спеціаліст першої категорії, викладач географії
Персональний сайт викладача

Мартиненко Лариса Миколаївна –
викладач математики, спеціаліст I-ї категорії
Персональний сайт викладача

Литвин Лариса Василівна –
викладач хімії, спеціаліст II-ї категорії
Персональний сайт викладача

Вовк Вікторія Олександрівна -
викладач математики, спеціаліст вищої категорії
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання