Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 3. Правила прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2020р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2020р.
 9. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 10. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 11. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2020р.
 12. Вартість навчання(бакалавр, фаховий молодший бакалавр)
 13. Вартість навчання(квіліфікований робітник)
 

Циклова комісія загально-наукових дисциплін

Основні напрямками роботи комісії

Навчальна: забезпечення свідомого оволодіння студентами системою математичних, фізичних і хімічних знань, учнінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти

Інтелектуальний розвиток студентів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції).

Формування у студентів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, фізики, хімії та їх роль у пізнанні навколишнього світу.

Екологічне, естетичне, економічне, патріотичне виховання

Розвиток позитивних рис особистості і загальнолюдських духовних цінностей

Наукова-методична робота комісії направлена на підвищення кваліфікації викладачів з методики, викладання та удосконалення знань з фахових дисциплін. В процесі навчання викладачі комісії створюють інформаційно забезпечене середовище, яке активізує процес індивідуалізації навчання студентів. Викладачі впроваджують нові прогресивні технології навчання з широким використанням інтерактивного спілкування,

Викладачі комісії:

Щепіло Ольга Василівна -
Голова комісії загально - наукових та загально-інженерних дисциплін, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти
Персональний сайт викладача

Казимир Яна Валеріївна -
викладач спеціаліст першої категорії, викладач географії
Персональний сайт викладача

Мартиненко Лариса Миколаївна –
викладач математики, спеціаліст I-ї категорії
Персональний сайт викладача

Литвин Лариса Василівна –
викладач хімії, спеціаліст II-ї категорії
Персональний сайт викладача

Вовк Вікторія Олександрівна -
викладач математики, спеціаліст вищої категорії
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання