Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Циклова комісія психолого - педагогічних дисциплін

Напрям роботи: забезпечення якості професійної освіти для розвитку особистості студентів та їх самореалізації як суб'єктів продуктивної творчої праці на основі розвинутої психологічної культури, поглиблення їх психолого-педагогічних знань та зацікавленості до дисциплін циклу на засадах особистісного підходу в навчанні та вихованні що реалізується через розширення науково-дослідницької роботи студентів, тісної співпраці між кафедрами в коледжі а також науковими установами, удосконалення навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни, системний підхід до організації науково-практичної діяльності кожного студента, впровадженням інновацій у навчально-виховний процес

Навчальний процес, окрім використання традиційних методів, збагачується новим методичним інструментарієм – соціально-психологічними тренінгами, діловими іграми, презентацією проектів та іншими видами і формами активної навчальної роботи студентів

Важливим завданням є включення студентів у науково-дослідну роботу, спрямовану на пробудження інтересу до наукової роботи, оволодіння методологією наукових досліджень, підвищення авторитету знань і науки, розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, підвищення якості професійної підготовки спеціалістів

Викладачі комісії:

Гомеля Ніна Семенівна -
голова комісії, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, завідувач кафедри педагогіки і психології. Викладає дисципліни: «Дидактичні основи професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «МПН: Основні технології навчання», «Комп’ютерні технології в навчальному процесі».
Персональний сайт викладача

Щербак Ольга Іванівна -
доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», директор. Викладає дисципліни: «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Теоретико-правові основи освіти».
Персональний сайт викладача

Ковальчук Ера Михайлівна -
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, завідувач кафедри професійної освіти. Викладає дисципліни: «Методологічні засади професійної освіти», «Основи педагогічних досліджень».
Персональний сайт викладача

Кондратьєва Валентина Павлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», заступник директора з навчально-виховної роботи. Викладає дисципліни: «Теоретико-правові основи освіти», «Теорія та методика виховної роботи», «Організація та методика виховної роботи у ПТНЗ».
Персональний сайт викладача

Бєлоусько Алла Михайлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, заступник директора Викладає дисципліни: «МПН: Дидактичне проектування», «Організація та методика виховної роботи у ПТНЗ».
Персональний сайт викладача

Ханова Олена Володимирівна –
спеціаліст вищої категорії, викладач –методист, завідувач навчальною частиною. Викладає дисципліну «Організація та методика професійного навчання».
Персональний сайт викладача

Бельченко Василь Петрович –
спеціаліст вищої категорії, викладач –методист. Викладає дисципліну: «Організація та методика професійного навчання».
Персональний сайт викладача

Яковенко Людмила Володимирівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, практичний психолог. Викладає дисципліну «Психологія».
Персональний сайт викладача

Мар‘єнко Тетяна Михайлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач методичним кабінетом. Викладає предмет «Основи підприємницького успіху»
Персональний сайт викладача

Локшин Віктор Соломонович –
доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліну «Педагогіка»
Персональний сайт викладача

Лавріненко Олександр Андрійович –
доктор педагогічних наук, професор. Викладає дисципліни: «Комунікаційні процеси в педагогічній діяльності», «Основи педагогічної майстерності».
Персональний сайт викладача

Ігнатович Олена Михайлівна –
кандидат психологічних наук. Викладає дисципліни: «Психологія», «Вікова, педагогічна психологія та психологія праці
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання