Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2020р.
 3. Правила прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 2020р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2020р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2020р.
 9. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 10. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 11. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2020р.
 12. Вартість навчання(бакалавр, фаховий молодший бакалавр)
 13. Вартість навчання(квіліфікований робітник)
 

Циклова комісія психолого - педагогічних дисциплін

Напрям роботи: забезпечення якості професійної освіти для розвитку особистості студентів та їх самореалізації як суб'єктів продуктивної творчої праці на основі розвинутої психологічної культури, поглиблення їх психолого-педагогічних знань та зацікавленості до дисциплін циклу на засадах особистісного підходу в навчанні та вихованні що реалізується через розширення науково-дослідницької роботи студентів, тісної співпраці між кафедрами в коледжі а також науковими установами, удосконалення навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни, системний підхід до організації науково-практичної діяльності кожного студента, впровадженням інновацій у навчально-виховний процес

Навчальний процес, окрім використання традиційних методів, збагачується новим методичним інструментарієм – соціально-психологічними тренінгами, діловими іграми, презентацією проектів та іншими видами і формами активної навчальної роботи студентів

Важливим завданням є включення студентів у науково-дослідну роботу, спрямовану на пробудження інтересу до наукової роботи, оволодіння методологією наукових досліджень, підвищення авторитету знань і науки, розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, підвищення якості професійної підготовки спеціалістів

Викладачі комісії:

Гомеля Ніна Семенівна -
голова комісії, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, завідувач кафедри педагогіки і психології. Викладає дисципліни: «Дидактичні основи професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «МПН: Основні технології навчання», «Комп’ютерні технології в навчальному процесі».
Персональний сайт викладача

Щербак Ольга Іванівна -
доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», директор. Викладає дисципліни: «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Теоретико-правові основи освіти».
Персональний сайт викладача

Ковальчук Ера Михайлівна -
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, завідувач кафедри професійної освіти. Викладає дисципліни: «Методологічні засади професійної освіти», «Основи педагогічних досліджень».
Персональний сайт викладача

Кондратьєва Валентина Павлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», заступник директора з навчально-виховної роботи. Викладає дисципліни: «Теоретико-правові основи освіти», «Теорія та методика виховної роботи», «Організація та методика виховної роботи у ПТНЗ».
Персональний сайт викладача

Бєлоусько Алла Михайлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, заступник директора Викладає дисципліни: «МПН: Дидактичне проектування», «Організація та методика виховної роботи у ПТНЗ».
Персональний сайт викладача

Ханова Олена Володимирівна –
спеціаліст вищої категорії, викладач –методист, завідувач навчальною частиною. Викладає дисципліну «Організація та методика професійного навчання».
Персональний сайт викладача

Бельченко Василь Петрович –
спеціаліст вищої категорії, викладач –методист. Викладає дисципліну: «Організація та методика професійного навчання».
Персональний сайт викладача

Яковенко Людмила Володимирівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, практичний психолог. Викладає дисципліну «Психологія».
Персональний сайт викладача

Мар‘єнко Тетяна Михайлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач методичним кабінетом. Викладає предмет «Основи підприємницького успіху»
Персональний сайт викладача

Локшин Віктор Соломонович –
доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліну «Педагогіка»
Персональний сайт викладача

Лавріненко Олександр Андрійович –
доктор педагогічних наук, професор. Викладає дисципліни: «Комунікаційні процеси в педагогічній діяльності», «Основи педагогічної майстерності».
Персональний сайт викладача

Ігнатович Олена Михайлівна –
кандидат психологічних наук. Викладає дисципліни: «Психологія», «Вікова, педагогічна психологія та психологія праці
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання