Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Циклова комісія психолого - педагогічних дисциплін

Викладачі циклової комісії широко впроваджують інновації в освітній процес, використовують новий методичний інструментарій: соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, презентації проєктів та інші види і форми активної навчальної роботи здобувачів освіти.

Поглиблення психолого-педагогічних знань здобувачів освіти та зацікавленості до дисциплін циклу на засадах особистісного підходу в навчанні та вихованніреалізується через розширення науково-дослідної роботи здобувачів освіти, тісної співпраці з цикловими комісіями в коледжі а також науковими установами.Активне заохочення здобувачів освіти до науково-дослідної роботи спрямоване на пробудження інтересу до наукової роботи, оволодіння методологією наукових досліджень, підвищення авторитету знань і науки, розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Основні напрями роботи циклової комісії:

– забезпечення єдиної методичної та змістової концепції викладання психолого-педагогічних дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців освіти

– забезпечення якості професійної освіти для розвитку особистості здобувачів освіти та їх самореалізації як суб'єктів продуктивної творчої праці на основі розвинутої психологічної культури

– підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання

– удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін

– системний підхід до організації науково-практичної діяльності здобувачів освіти

– пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності, розвитку педагогічної культуриздобувачів освіти.

Викладачі комісії:

Броннікова Валентина Борисівна -
голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліни «Педагогіка», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Персональний сайт викладача

Баланик Олександр Володимирович -
спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліну «Захист Вітчизни»
Персональний сайт викладача

Бельченко Василь Петрович –
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліну «Організація та методика професійного навчання»
Персональний сайт викладача

Бєлоусько Алла Михайлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідуюча відділенням з підготовки освітнього ступеня бакалаврів. Викладає дисципліни: «МПН: Дидактичне проектування», «Організація та методика виховної роботи»
Персональний сайт викладача

Гомеля Ніна Семенівна -
кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліни: «Психологія», «Дидактичні основи професійної освіти», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Основи педагогічної майстерності», «МПН: Основні технології навчання»
Персональний сайт викладача

Ковальчук Ера Михайлівна -
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліни: «Методологічні засади професійної освіти», «Основи педагогічних досліджень»
Персональний сайт викладача

Кондратьєва Валентина Павлівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», заступник директора з навчально-виховної роботи. Викладає дисципліни: «Організація та методика виховної роботи» «Теорія та методика виховної роботи», «Теоретико-правові основи освіти»
Персональний сайт викладача

Коссе Катерина Геннадіївна
керівник фізичного виховання, спеціаліст першої категорії. Викладає дисципліну «Фізичне виховання»
Персональний сайт викладача

Локшин Віктор Соломонович –
доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліни «Педагогіка», «Психологія», «Конфліктологія», «Основи гендерної рівності», «Креативні технології навчання», «Комунікаційні процеси у педагогічній діяльності»
Персональний сайт викладача

Слюсар Віктор Володимирович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліну «Фізичне виховання»
Персональний сайт викладача

Ханова Олена Володимирівна –
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач навчально-методичної лабораторії. Викладає дисципліну «Організація та методика професійного навчання»
Персональний сайт викладача

Шовтюк Олександр Григорович-
спеціаліст I категорії. Викладає дисципліну «Фізичне виховання»
Персональний сайт викладача

Щербак Ольга Іванівна -
доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», директор коледжу. Викладає дисципліни: «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Комунікаційні процеси у педагогічній діяльності», «МПН: Основні технології навчання», «Основи педагогічної майстерності»
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання