Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Циклова комісія профільно-орієнтованих економічних та обліковоаналітичних дисциплін

Мета роботи комісії – практичне навчання з комерційної діяльності, що надає студентам можливість працювати у відповідності з реальною виробничою діяльністю, допомагати встановленню ділових відносин між фірмами та формувати професійні навички, працювати більш продуктивно, особливо у сфері торгівлі.

Практичне навчання проводиться у відділах навчально-тренувальної фірми (НТФ), а отже є окремим аспектом навчального процесу і студенти мають змогу виконувати роботу співробітників фірми безпосередньо на робочих місцях тренувальної фірми (НТФ) в модельному навчальному центрі (МНЦ). Це інноваційна технологія навчання розроблена за українсько-німецьким спільним проектом.

Модель діючого підприємства формує у студентів уявлення про роботу фірми, що відповідає дійсності, завдяки чому вони оволодівають такими практичними навичками: обґрунтування напрямів та засобів ринків, контролюють рівень запасів та своєчасну забезпеченість матеріальними ресурсами, ведуть оперативний контроль за реалізацією продукції, контролюють зберігання матеріальних цінностей, контролюють відповідність установлених цін регламентним документом, складають платіжні та касові документи,контролюютьсвоєчасність здійснення рахунків, збирають та опрацьовують дані, потрібні для складання звітності, виконують необхідні розрахунки економічних показників, що подаються у формах статистичної звітності

Основними особливостями навчання студентів в умовах діючого підприємства можна назвати такі:велика кількість годин практичних занять у відділах НТФ, замкнутий цикл роботи у підрозділах, замкнутий цикл роботи на підприємстві та у колі НТФ, пересування студентів в процесі проходження практики по робочим місцям і відділам НТФ, значення участі в ярмарках НТФ

Отже, як результат: студенти набувають практичний досвід роботи на реальному підприємстві.

Викладачі комісій:

Котирло Оксана Олександрівна -
голова циклової комісії, кандидат економічних наук, доцент, викладач, спеціаліст вищої категорії
Викладає дисципліни: Комунікаційна діяльність, Маркетингові комунікації, PR-менеджмент, Основи управління та економічної діяльності, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економіка та організація виробництва, Основи ринкових досліджень.
Персональний сайт викладача

Пальчевська Тетяна Георгіївна -
викладач, спеціаліст вищої викладач-методист
Викладає дисципліни: Бухгалтерський Фінансовий облік, Комерційна діяльність, Поведінка споживача, Маркетингове ціноутворення, Логістика.
Персональний сайт викладача

Казимир Яна Валеріївна -
викладач, спеціаліст вищої категорії
Викладає дисципліни: Маркетинг, Поведінка споживача, Основи професійні продажів, Управління людськими ресурсами, Маркетингове ціноутворення, Комерційна діяльність, Практика зі спеціальності.
Персональний сайт викладача

Мараховская Ксенія Андріївна -
кандадат економічних наук
Персональний сайт викладача

Носенко Валентина Володимирівна -викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент
Основні дисципліни: Логістика, Міжнародна економіка.

Штапір Ольга Миколаївна -
викладач, спеціаліст вищої категорії
Викладає дисципліни: Статистика, Економічна теорія.
Персональний сайт викладача

Гавриленко Тетяна Володимирівна -
кандидат економічних наук, викладач,спеціаліст вищої категорії,
Основні дисципліни: Фінанси, Підприємницька діяльність, Маркетингова товарна політика.
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання