Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Циклова комісія іноземних мов:

Основні напрями роботи:

Рівень володіння іноземною мовою є показником культури особистості та суспільства в цілому. Кожен студент повинен якомога раніше зрозуміти, що без знання іноземної мови неможливо вважати себе освіченою людиною, інтелектуальною особистістю, професіоналом. Попит європейського ринку праці ставить нові вимоги до володіння іноземними мовами.

Технологія комунікативного навчання – навчання на основі спілкування дає змогу оволодіти іноземною мовою на рівні, достатньому для адаптації в іншомовному суспільстві. Використання цієї технології, принципів педагогіки співробітництва, нестандартних ефективних методів навчання, що спрямовані на виховання творчої особистості дають змогу під час заняття активізувати розумову діяльність студентів, реалізувати їхній творчий потенціал, організувати процес контролю та взаємоконтролю, забеспечити зняття психоємоційних навантажень, є одним з найважливіших аспектів у роботі зі студентами багатьох спеціальностей у Київському професійно-педагогічному коледжу ім. А.Макаренка.

Навчання іноземної мові в коледжі спрямовано на виховання творчої особистості.

Методична комісія впроваджує модульну систему оцінювання знань студентів. Навчальні програми були розділені на модулі ( 5 занять + заняття-контроль).

Робота викладача в режимі модуля дозволяє проводити іспити з іноземної мові нетрадиційно – у вигляді презентацій в режимі “Power Point”, в групах з високим рівнем володіння іноземними мовами.

Творчий підхід до своєї роботи є основою роботи викладачів комісії іноземних мов. Працюючи з бакалаврами педагогіки ( це майбутні педагоги виробничого навчання в профтехучилищах) викладач Кононенко Ю.М. вводить на заняттях елементи методики викладання. Студентам пропонується відчути себе на місці викладача при проведенні фонетичних і лексичних вправ , проведенні лексичного диктанту, аналізі тексту, визначенні методів, прийомів, видів роботи та типу занять.

Один з найкращих засобів вивчення мови – розмовляти якомога більше мовою. Викладачі комісії іноземних мов завжди у пошуках цікавих, неординарних ідей для досягнення цієї мети. Різноманітні завдання, комунікативно-орієнтовані – Warm-ups, ідіоми, прислів’я, скоромовки, рими, вірші, пісні – все це і багато іншого є в арсеналі роботи викладачів зі студентами. Наприклад, пісні і мелодії створюють позитивну атмосферу, дають можливість студентам творчо мислити, працювати з новою лексикою, граматичними вправами, дискутувати, навіть створювати свою власну поезію.

Такі активні форми роботи на заняттях допомагають викладачам організовувати кожен навчальний рік Тиждень іноземних мов, кожен день якого наповнений різноманітними конкурсами – мовними, країнознавчими, літературними, пісенними, студенти відвідують дитячі садки і дитячі будинки з виставами на англійській та німецькій мовах.

Вимоги сьогодення відкривають велике коло діяльності для творчого пошуку кожного педагога, стимулюють викладачів до підвищення педагогічного рівня і методичної майстерності. Нині викладачі комісії іноземних мов використовують таку організацію навчальної праці, внаслідок якої здійснюється взаємодія педагога і студента, збігається їхня мета. Це бінарні заняття, заняття, які проводить студент 4го курсу з метою продемонструвати студентам – першокурсникам високій рівень знання англійської мови і можливість при бажанні опанувати іноземну мову на такому ж рівні, а також практично показати ту атмосферу довіри і співробітництва, яка панує між викладачами і студентами в коледжі. коли в ситуації командної роботи і викладач, і студент, який проводить заняття, є відповідальними за знання студентів.

Використовування відеоматеріалів на заняттях стає невід’ємною частиною процесу навчання іноземним мовам, дає чудову можливість розвивати навички аудіювання, збільшити словниковий запас студентів, знати якомога більше граматичних структур, створює природне мовне середовище на заняттях. Один із важливих потенціалів - реалістичне зображення культури, з’єднаною з мовою.

Викладачі комісії:

Кононенко Ю. М. –
викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорія, старший викладач, голова циклової комісії іноземних мов
Персональний сайт викладача

Козленко Ю.М. –
викладач англійської мови,спеціаліст І категорії
Персональний сайт викладача

Левандовська Л.Б. –
викладач англійської і німецької мови, спеціаліст І категорії, старший викладач
Персональний сайт викладача

Руденко І.В. –
викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії
Персональний сайт викладача

Хайнус Н.В. –
викладач англійської мови, спеціаліст І категорії
Персональний сайт викладача

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку циклових комісій
Корисні посилання