-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Підприємливість як ключова компетентність суб’єктів освітньої діяльності


      Всі категорії педагогічних, науково-педагогічних працівників

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на поширення досвіду українсько-австрійського проекту «Підприємництво в освіті та навчанні» з метою підвищення підприємливості та мобільності всіх суб’єктів освітнього процесу

      Засвоювані компетентності:
Здатність до створення освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий та духовний розвиток здобувачів освіти
Здатність здійснювати виховний вплив на особистість учня/слухача, формувати світогляд щодо розвитку людського буття, суспільства, духовної культури
Здатність до забезпечення підтримки та підприємницької активності здобувачів освіти
Здатність до аналізу та використання перспективного педагогічного досвіду