-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Персональна ефективність педагога в освітньому процесі


      Всі категорії педагогічних, науково-педагогічних працівників

( / )

      30 (год) / 1 ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів самосвідомості педагогічних, науково-педагогічних працівників щодо значущості ефективності власної освітньої діяльності відповідно сучасних вимог

      Засвоювані компетентності:
Здатність планування та побудови кар'єри
Здатність до усвідомлення потреби у саморозвитку
Здатність до критичного мислення, самоаналізу та коригування власної професійної діяльності з урахуванням результатів педагогічного впливу, пропозицій колег
Здатність до системного мислення та творчої діяльності