-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Мотиваційні компоненти організації освітньої діяльності


      Всі категорії педагогічних, науково-педагогічних працівників

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів мотиваційних компонентів організації освітньої діяльності

      Засвоювані компетентності:
Здатність до аналізу та використання перспективного педагогічного досвіду
Здатність до усвідомлення ролі, мети, завдань професійної діяльності
Здатність до критичного мислення, самоаналізу та коригування власної професійної діяльності з урахуванням результатів педагогічного впливу, пропозицій колег
Здатність до проведення психолого-педагогічного діагностування здобувачів освіти
Здатність до взаємодії та планування організації виховного процесу