-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Лідерство та командна взаємодія суб’єктів освітньої діяльності


      Всі категорії педагогічних, науково-педагогічних працівників

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів лідерства та командної взаємодії між всіма субєктпми освітньої діяльності

      Засвоювані компетентності:
Здатність здійснювати комунікативну діяльність, налагоджувати контакт у спілкуванні з учнями /слухачами, батьками (особами, які їх заміняють), колегами
Здатність проектувати індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти
Здатність до проведення психолого-педагогічного діагностування здобувачів освіти
Здатність до взаємодії з педагогічними працівниками та соціальними партнерами щодо планування та організації освітнього процесу