Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 3. Правила прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2019р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 9. Зміни до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 10. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 11. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 12. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2019р.
 13. Вартість навчання
 

[1] [2] [3] [4] [5] 6

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка

Особливо важливого значення в становленні педагога професійної школи (майстра виробничого навчання, інструктора, педагога професійного навчання, викладача) набуває ефективна система удосконалення професійної майстерності у післявузівський період, створення умов для неперервної професійно-педагогічної освіти та підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогів повинно проводитися відповідно до дидактичних принципів та методів, що дозволяють впроваджувати нові підходи в навчальний процес. Необхідно також усвідомити, що треба йти шляхом навчання протягом всього життя з метою особистісного розвитку та самовдосконалення. При цьому змінюється роль педагога, який є відповідальним не тільки за організацію навчального процесу, але і за перспективу розвитку навчального закладу.

Здійснюється творчий пошук концепцій і підходів для розв'язання проблем, що пропонують нові умови розвитку. Це вимагає нових підходів до підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів. Процес навчання та підвищення кваліфікації має бути зорієнтований на психолого-педагогічну підготовку до роботи в професійних навчальних закладах різних типів у нових соціально-економічних умовах.

Підготовка майбутніх спеціалістів у процесі навчання в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка орієнтована на участь студентів у різних видах діяльності

Корисні посилання