Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 3. Правила прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2019р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 9. Зміни до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 10. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 11. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 12. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2019р.
 13. Вартість навчання
 

[1] [2] 3 [4] [5] [6]

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка

Уся навчально-виховна і виробнича діяльність спрямована на формування в молоді високої професійної майстерності, відповідальності за доручену справу. Добре продумана організація виробничого навчання та виховання є важливим фактором формування особистості.

Колектив коледжу спрямовує свою діяльність на забезпечення наступності неперервної багаторівневої професійно-педагогічної освіти у підготовці нового типу педагога для професійно-технічних навчальних закладів різних типів.

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для професійної школи. Професійно-педагогічна освіта покликана формувати педагога професійного навчання, здатного розвивати особистість учня, виховувати в нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення професійної кваліфікації.

Вважаємо за доцільне наголосити, що започаткування підготовки в коледжі за новими спеціальностями пов?язано з потребами ринку праці. Так, у 1993 р. відкрито спеціальність “Бухгалтерський облік”, 1995 р.- “Комерційна діяльність”, 1996 р.- “Правознавство”. Сьогодні коледж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, молодший спеціаліст, кваліфікований робітник за напрямами підготовки “Педагогічна освіта” (спеціальність “Професійна освіта (за профілем підготовки)”, І-ІІ рівень акредитації)

Постійна увага приділяється інтегративним процесам у системі вищої освіти, реалізації ідеї її безперервності і наступності. Ступенева підготовка фахівців задовольняє можливості особистості в здобутті певного освітньо-кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом підготовки відповідно до її здібностей і забезпечує її мобільність на ринку праці. У цій площині педагогічний колектив коледжу продовжує роботу по забезпеченню неперервної багатоступеневої освіти при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації (на рівні угод про співробітництво), в т.ч. з. Академією адвокатури України

Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає на формування спрямованості особистості, а також сприяє розвитку мотивації навчання впродовж усього життя.

У 1999 р. наш заклад став Київським професійно-педагогічним коледжем. (наказ Міністерства Освіти України від 31 серпня 1999 року

№ 311).

У коледжі живуть і примножуються ідеї Антона Семеновича Макаренка. Тут створюються необхідні умови для поєднання демократизації і дисципліни, спрямування навчання на продуктивну працю, виховання економічного мислення, особистої відповідальності студентів за своє професійне становлення.

Дуже велика увага приділяється розвитку індивідуальних особливостей майбутнього педагога, пам'ятаючи Макаренківське: “Вчителя необхідно готувати так, як ми готуємо музиканта, піаніста — індивідуально. Його техніку ми повинні довести до того, щоб учитель став майстром, а майстерність необхідно довести до рівня техніки”.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. №1689 Київському професійно-педагогічному коледжу присвоєно ім’я Антона Макаренка.

Впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання вимагає формування якісно нового педагога професійної школи, підготовленого до роботи в сучасних умовах, здатного адаптуватися до педагогічних інновацій і швидко реагувати на сучасні й перспективні процеси соціально—економічного розвитку суспільства.

Створення в коледжі у 1998 р. науково-дослідної лабораторії Інституту педагогіки і психології професійної освіти (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих) АПН України з проблем підготовки педагога професійного навчання та інноваційних технологій навчання (на громадських засадах) відповідає положенням щодо організації наукової діяльності у вищому навчальному закладі, спрямованої на прикладні дослідження, на одержання результатів, що безпосередньо використовуються в навчальному процесі й відповідають державним пріоритетам і завданням.

Систематична наукова співпраця з Інститутом, Відділенням професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України залучення науковців до навчального процесу сприяють інноваційній діяльності, створенню сприятливих умов інтеграції академічної та вузівської науки.

З проголошенням незалежності України коледж спрямував свою діяльність на підготовку та виховання особистості, здатної відповідати за своє професійне майбутнє, фахівця, конкурентноспроможного на ринку праці.

Корисні посилання