Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення «Юридично-економічне»

Завідуюча відділення
Чистова Ніна Олександрівна
Телефон 236 97 85


Галузь знань 0304 «Право»
Спеціальність 5.03040101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

Спеціальність «Правознавство» це:
- колектив спеціалістів-професіоналів, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики;
- колектив студентів з розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, всіма необхідними умовами для навчання.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх спеціалістів складають фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни.

В коледжі на відділені «Правознавство» працює юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000р. Юридична клініка надає безкоштовно інформаційно-консультативні послуги, а також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним верствам населення. Юридичні консультації проводять студенти-консультанти старших курсів.

Виховна робота на відділенні спрямована на свідоме ставлення до навчання, праці, вибраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.


Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"
Термін навчання: на базі повної середньої освіти - 4 роки . За умовою ступеневого навчання – 2 роки на базі диплома молодшого спеціаліста.


Спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"
Термін навчання: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) навчаються терміном 1 рік 10 місяців та на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів) термін навчання 2 роки 10 місяців.

Студенти відділення опановують теоретичний курс навчання та отримують практичні навички. Для набуття практичних знань та вмінь необхідних для даних спеціальностей студенти, починаючи з другого курсу, навчаються в Модельному навчальному центрі (НТФ «Спокуса») два дні на тиждень. Опановують знання та вміння необхідні для роботи в офісі: відділ продажу, відділ купівлі, відділ маркетингу, бухгалтерія, відділі кадрів тощо.

Відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців передбачені також курси операторів комп’ютерного набору, які студенти проходять протягом 3-х тижнів на другому курсі. Після завершення курсів студенти отримують свідоцтво оператора комп’ютерного набору.

Студенти відділення приймають активну участь в громадському житті коледжу та міста – беруть участь в конкурсах, вікторинах, семінарах, олімпіадах тощо. Організовують концерти до свят, проводять різноманітні акції та конкурси. Беруть участь в гуртковій роботі, що проводиться в коледжі, спортивних секціях. Студенти відділення входять до складу студентського самоврядування коледжу та міста Києва, де активно відстоюють права студентського колективу.

Корисні посилання