Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Освітньо-професійні програми
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у сфері вищої освіти

За освітнім ступенем – бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста, диплома кваліфікованого робітника, повної загальної середньої освіти

Галузь знань: 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»(за скороченим терміном навчання):

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНСТРУВАННЯ

Галузь знань: 081 ПРАВО

За освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника

Галузь знань: 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»:

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНСТРУВАННЯ

Галузь знань: 081 ПРАВО

Корисні посилання