Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 2. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2019р.
 3. Правила прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 4. Зміни до правил прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2019р.
 5. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2019р.
 6. Положення про приймальну комісію
 7. Положення про апеляційну комісію
 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 9. Зміни до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 2019р.
 10. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 11. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 12. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2019р.
 13. Вартість навчання
 

Підвищення кваліфікації

Коледж здійснює психолого-педагогічну підготовку для майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання, педагогічного персоналу на виробництві.

Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації терміном 3 місяці (дві сесії по одному тижню очно, між сесіями - дистанційно, заочно) передбачає комплексне вивчення сучасних актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, інтерактивних технологій навчання тощо..

Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічних, психологічних, спеціальних фахових, науково-методичних, соціально-гуманітарних, правових, економічних та управлінських компетенцій (терміном один тиждень з додатковим етапом фахової підготовки у професійно-технічних закладах відповідних галузей).

Навчання здійснюються за очною, очно-заочною, дистанційною формою у вигляді теоретичних занять, семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, "круглих столів" тощо.

Навчальні програми спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення особистісних, професійних компетенцій (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі освіти.

Зміст навчальних планів та програм визначається:

 • потребами замовників;
 • вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів висококваліфікованими педагогами;
 • сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності працівників;
 • державними та галузевими стандартами вищої освіти;
 • досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, економічної, правової, технологічної підготовки тощо.

До курсів підвищення кваліфікації залучені: доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України; два кандидати педагогічних наук; п’ять спеціалістів вищої категорії; викладачів-методистів

Коледж здійснює освітню діяльність у тісній співпраці з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

По закінченню навчання слухачам видаються свідоцтва державного зразка.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (педагогів професійного навчання, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання) коледж здійснює відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 р. № 527820

Навчання проходять з використання інтерактивних методів навчання (робота малими групами, робота в команді, презентація ідей, мозковий штурм тощо)

   

Корисні посилання