Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відділення «Педагогічне (за профілем підготовки)»

Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготоівки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)»,
Спеціальність 5.01010401 «Професійна освіта (за профілем підготовки)»

Профілі підготовки: «Швейне виробництво», «Комп’ютерні системи та мережі», «Технологія харчування».

Завідуюча відділенням
Белоусько Алла Михайлівна
Телефон 236 97 78

Профілі підготовки: «Зварювальне виробництво», «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Промислове та громадське будівництво»

Завідуючий відділенням
Іванчук Володимир Михайлович
Телефон 236 97 85

Здійснюється освітня діяльність з ліцензованого напряму «Педагогічна освіта», яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: - молодший спеціаліст - бакалавр педагогіки

Навчальний процес – це процес, який забезпечує підготовку людини до діяльності за конкретною професією; до виконання повного спектру професійно-педагогічних функцій, а також самореалізації у професійній діяльності. Престижні та конкурентноздатні спеціальності відділення формують фахівців нового покоління, які володіють навичками самостійності й ініціативності.

Комп’ютерна грамотність студента – одне з важливих завдань, що успішно вирішується в коледжі. Студенти мають змогу отримувати знання в оснащених сучасною технікою комп’ютерних класах. До послуг студентів добре укомплектований бібліотечний фонд, який постійно поповнюється навчальною та науковою літературою.

Важливе місце у навчальній роботі студентів займає індивідуальний підхід до студентів. Зміст навчального плану та програм, навчально-матеріальна база, підбір викладачів, вимоги до студентів дають змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення потреб промисловості.

Викладачами коледжу ведеться активна робота з залучення студентів до наукової діяльності в рамках Наукового студентського товариства, що дає можливість брати участь у науково-практичних конференціях, займатись дослідницькою діяльністю, розвивати свої особистісні та професійні здібності.

Освітня програма Intel «Навчання для майбутнього» дає можливість залучити студентів до світового досвіду надання освітянам навичок ефективного використання ІКТ в освіті. Студенти групи, які здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» успішно навчаються за програмою “Intel @Навчання для майбутнього”

Використання інтерактивних форм та методів навчання сприяє формуванню необхідних професійних якостей майбутніх педагогів, майстрів виробничого навчання, а саме комунікабельність, здатність до вирішення конфліктів, здатність до компромісів, до соціальної інтеграції, до прийняття колективних рішень, підприємливості.

Виховна робота на відділені спрямована на вирішення головних завдань навчального закладу, здійснюються згідно з Концепцією національного культурного виховання студентської молоді в умовах відродження української культури, основна мета яких – виховання всебічно розвиненої особистості, громадянина незалежної держави. Приділяється увага формуванню інтелектуального та світоглядного розвитку студентів завдяки організації навчальної діяльності та позаурочної роботи, направленої на реалізацію національної цільової програми «Молодь – за майбутнє України», для цього проводиться цикл виховних та організаційних заходів.

В поза аудиторний час студенти відвідують заняття гуртків, секцій. Щороку серед студентів нового набору проходить конкурс художньої самодіяльності «Студентська осінь», часто організовуються дискотеки. Великий інтерес у студентів викликають спортивні змагання, адже серед молоді чимало спортсменів, що не раз виборювали призи на міських змаганнях.

Сьогодні випускники коледжу з напрямку підготовки «Педагогічна освіта» працюють у професійних навчальних закладах, загальноосвітніх середніх школах, державних установах та на виробництві. Вони займають різні посади, це: майстри виробничого навчання, викладачі, майстри та начальники цехів, директори професійних ліцеїв, керівники підприємств. Щорічно частина випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівня акредитації.

Корисні посилання