Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Приймальна комісія

 1. Правила прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2018р.
 2. Правила прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2018р.
 3. Правила прийому для структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів 2018
 4. Положення про приймальну комісію
 5. Положення про апеляційну комісію
 6. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі 2018 р.
 7. ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка
 8. Необхідні документи для подання до приймальної комісії
 9. Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2018р.
 10. Вартість навчання
 11. Зміни до правил прийому на навчання за освітним ступенем бакалавр 2018р.
 12. Зміни до правил прийому для здобуття ОКР молодший спеціаліст 2018р.
 

Відділення «Педагогічне (за профілем підготовки)»

Завідуючий відділенням
Іванчук Володимир Михайлович
Телефон 236 97 85

Галузь знань: 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

За освітнім ступенем «бакалавр»

 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Зварювання»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Транспорт»,
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Зварювання»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Транспорт»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Харчові технології»
 • Спеціальність 015 «Професійна освіта. Будівництво»

Здійснюється освітня діяльність з ліцензованих спеціальностей «Професійна освіта( за спеціалізаціями)», яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, та освітнім ступенем бакалавр педагогіки

Навчальний процес – це процес, який забезпечує підготовку людини до діяльності за конкретною професією; до виконання повного спектру професійно-педагогічних функцій, а також самореалізації у професійній діяльності. Престижні та конкурентноздатні спеціальності відділення формують фахівців нового покоління, які володіють навичками самостійності й ініціативності.

Комп’ютерна грамотність студента – одне з важливих завдань, що успішно вирішується в коледжі. Студенти мають змогу отримувати знання в оснащених сучасною технікою комп’ютерних класах. До послуг студентів добре укомплектований бібліотечний фонд, який постійно поповнюється навчальною та науковою літературою.

Важливе місце у навчальній роботі студентів займає індивідуальний підхід до студентів. Зміст навчального плану та програм, навчально-матеріальна база, підбір викладачів, вимоги до студентів дають змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення потреб промисловості.

Викладачами коледжу ведеться активна робота з залучення студентів до наукової діяльності в рамках Наукового студентського товариства, що дає можливість брати участь у науково-практичних конференціях, займатись дослідницькою діяльністю, розвивати свої особистісні та професійні здібності.

Освітня програма Intel «Навчання для майбутнього» дає можливість залучити студентів до світового досвіду надання освітянам навичок ефективного використання ІКТ в освіті. Студенти групи, які здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» успішно навчаються за програмою “Intel @Навчання для майбутнього”

Використання інтерактивних форм та методів навчання сприяє формуванню необхідних професійних якостей майбутніх педагогів, майстрів виробничого навчання, а саме комунікабельність, здатність до вирішення конфліктів, здатність до компромісів, до соціальної інтеграції, до прийняття колективних рішень, підприємливості.

Виховна робота на відділені спрямована на вирішення головних завдань навчального закладу, здійснюються згідно з Концепцією національного культурного виховання студентської молоді в умовах відродження української культури, основна мета яких – виховання всебічно розвиненої особистості, громадянина незалежної держави. Приділяється увага формуванню інтелектуального та світоглядного розвитку студентів завдяки організації навчальної діяльності та позаурочної роботи, направленої на реалізацію національної цільової програми «Молодь – за майбутнє України», для цього проводиться цикл виховних та організаційних заходів.

В поза аудиторний час студенти відвідують заняття гуртків, секцій. Щороку серед студентів нового набору проходить конкурс художньої самодіяльності «Студентська осінь», часто організовуються дискотеки. Великий інтерес у студентів викликають спортивні змагання, адже серед молоді чимало спортсменів, що не раз виборювали призи на міських змаганнях.

Сьогодні випускники коледжу з напрямку підготовки «Педагогічна освіта» працюють у професійних навчальних закладах, загальноосвітніх середніх школах, державних установах та на виробництві. Вони займають різні посади, це: майстри виробничого навчання, викладачі, майстри та начальники цехів, директори професійних ліцеїв, керівники підприємств. Щорічно частина випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівня акредитації.

Корисні посилання