Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Модельний навчальний центр

З 1995 року в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка діє Модельний навчальний центр (МНЦ), що являє собою модель навчання за сучасною українсько-німецькою технологією з практичною направленістю навчання.

За цією технологією навчаються спеціальності: «Бухгалтерський облік» та «Комерційна діяльність» рівень молодшого спеціаліста. Навчальні плани складено таким чином, що студенти два дні на тиждень в відпрацьовують практичні навички в навчально-тренувальній фірми «Спокуса», переходячи через певний час з відділу до відділу за графіком переміщення.

В результаті студенти за час навчання мають практичний досвід роботи у всіх відділах фірми.

Крім того графік складений так, що в кожному відділі працюють одночасно студенти різних курсів, що дає можливість викладачу розподіляти роботу в залежності від рівня підготовки і відповідно вимагає від студентів різного підходу до своєї роботи в залежності від ступеню відповідальності.

Така методика навчання вчить командному стилю роботи на підприємстві та досвіду міжособових відносин.

Старшокурсники здобувають досвід управління, делегування відповідальності та заохочування ініціативи.

Одним із відділів фірми є відділ маркетингу, робота якого направлена на маркетингові дослідження ринку виробників та збуту, пошук партнерів.

Найяскравішим прикладом роботи відділу маркетингу є участь фірми у ярмарках НТФ, як України так і Міжнародних.

Кожен рік в Модельному навчальному центрі проводяться тренувальні відбіркові ярмарки, в яких беруть участь всі групи, що навчаються за цією технологією.

Наступний етап навчання – це всеукраїнські ярмарки, в яких беруть участь всі Навчально-тренувальні фірми, що функціонують в Україні. За результатами роботи всеукраїнських ярмарків іде відбір найкращих співробітників (за умовою знання іноземних мов) для участі в міжнародних ярмарках НТФ, що проходять в Німеччині.

Організація ярмарків направлена на набуття студентами досвіду самостійної роботи на підприємстві, це школа відповідальності, набуття досвіду гнучкості, готовності взяти на себе ризик.

Студенти, що працюють на ярмарковому стенді отримують величезний досвід командного стилю роботи, вміння делегувати відповідальність.

І нарешті робота на ярмарку це робота з клієнтом, це досвід спілкування, досвід міжособових відносин.

В Україні НТФ «Спокуса» співпрацює з 14 НТФ, за кордоном ми маємо більше 400 партнерів з різних країн світу.

Міжнародні ділові зв’язки сприяють використанню іноземної мови на практиці а також розширенню кругозору студентів.

Така форма навчання обумовлює навчання студентів на якісному рівні і повноцінно розвиває у студентів підприємницький підхід в роботі і навчанні.

Випускники МНЦ отримують високі конкурентоспроможні якості на ринку праці - вже на випускних курсах вони знаходять собі достойну роботу.

Фотоальбом
Корисні посилання