Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Комісія психолого - педагогічних дисциплін

Напрям роботи комісії: особистісний психолого-педагогічний підхід в навчанні та вихованні громадян України, поглиблення знань студентів на основі розвитку зацікавленості до дисциплін циклу,що реалізується через розширення науково-дослідницької роботи студентів, тісної співпраці між кафедрами в коледжі а також науковими установами, удосконалення навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни, системний підхід до організації науково-практичної діяльності кожного студента, впровадженням інновацій у навчально-виховний процес.

Навчальний процес, окрім використання традиційних методів, збагачується новим інструментарієм – соціально-психологічними тренінгами, діловими іграми, презентацією проектів, моніторингами та іншими видами і формами активної навчальної роботи студентів.

Важливим завданням є включення студентів у науково-дослідну роботу, спрямовану на пробудження інтересу до наукової роботи, оволодіння методологією наукових досліджень, підвищення авторитету знань і науки, розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, підвищення якості професійної підготовки спеціалістів.

Викладачі комісії:

Гомеля Ніна Семенівна -
голова методичної комісії методичних дисциплін викладач вищої категорії, викладач –методист. Викладає дисципліни: загальна методика навчання організація та методика виховної роботи, методика навчання спеціальних дисциплі

Отич Олена Миколаївна -
доктор педагогічних наук, завідувач відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Викладає дисципліну: основи педагогічної майстерності.

Щербак Ольга Іванівна -
зав. кафедрою професійної педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, викладач вищої категорії, викладач –методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», Викладає дисципліни: «Організація навчально-виховного процесу», «Загальна методика навчання».

Ковальчук Ера Михайлівна -
зав. кафедрою педагогіки, психології та методики, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, викладач-методист, завідувач кафедри педагогіки, психології та методики Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. Викладає дисципліни: основи професійної педагогіки, основи педагогічних досліджень

Кондратьєва Валентина Павлівна -
викладач вищої категорії, викладач –методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти», заступник директора з навчально-виховної роботи Викладає дисципліни: організація навчально-виховного процесу, організація та методика виховної роботи

Бєлоусько Алла Михайлівна -
викладач вищої категорії, викладач – методист, завідувач відділення “Професійна освіта” Викладає дисципліну: «Методика навчання спеціальних дисциплін».

Горишняк Тетяна Михайлівна -
викладач вищої категорії. Викладає дисципліну: «Педагогіка»

Ханова Олена Володимирівна –
викладач вищої категорії, викладач –методист. Викладає дисципліну «Організація та методика виробничого навчання».

Бельченко Василь Петрович –
викладач вищої категорії, викладач –методист. Викладає дисципліни: «Організація та методика виробничого навчання», «Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи», «Технічна творчість з методикою викладання».

      
      
      
Повернутись до списку викладачів      Повернутись до списку методичних комісій
Корисні посилання