Електронна бібліотекаМаркетинг


Бакалавр

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Історія України

Історія української культури

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Філософія

Політологія

Релігієзнавство

Етика, естетика

Фізичне виховання

Господарське право

Психологія та педагогіка

Правознавство

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економіки та економічної думки

Вища математика

Теорія ймовірності і математична статистика

Оптимізаційні методи та моделі

Економетрика

Інформатика

Страхування, інвестування

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Фінанси

Гроші та кредит

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Економіка праці і соц. трудових відносин

Міжнародна економіка

Статистика

Соціологія

Регіональна економіка

Охорона праці в галузі

Поведінка споживача

Логістика

Маркетингова товарна політика

Маркетинг промислового підприємства

Маркетингове ціноутворення

Маркетинг послуг

Маркетингові дослідження

Маркетингові комунікації

Сучасне діловодство

Економічнмий аналіз

Аудит

Інформаційні системи і технології в маркетингу


Текст скрытый3