Електронна бібліотекаКомерційна діяльність


Молодший спеціаліст

Основи філософських знань

Культурологія

Українська мова (за проф. спрямув.)

Фізичне виховання

Іноземна мова

Правознавство

Історія України

Соціологія

Психологія

Етика

Політекономія

Статистика

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

Вища математика

Інформатика та комп‘ютерна техніка

Фінанси підприємства

Екологія

Безпека життєдіяльності

Фінанси

Гроші та кредит

Комерційне товарознавство

Фінансовий облік

Комунікаційна діяльність

Інфраструктура товарного ринку

Ринкові дослідження

Підприємницька діяльність

Ціноутворення

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

Охорона праці

Комерційна діяльність

Маркетинг

Логістика

Поведінка споживача

Маркетингова товарна політика

Маркетинг промислового підприємства

Маркетингові дослідження

Текст скрытый3