Електронна бібліотекаПравознавство


Молодший спеціаліст

Українська мова (за проф.спрям.)

Основи філософських знань

Економічна теорія

Соціологія

Культурологія

Англійська мова (за проф. спрямув.)

Німецька мова (за проф. спрямув.)

Фізичне виховання

Логіка

Історія України

Політологія

Латинська мова

Етика і психологія юриста

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Основи інформатики та обчис. техніки

Безпека життєдіяльності

Компютерні технолоії в юридичній діяльності

Суспільні об'єднання України

Ораторське мистецтво

Охорона праці

Єдина інформ. система органів юст. України

Юридична деонтологія

Організ. суд. та правоорг. України

Конституційне право України

Адміністративне право України

Фінансове право

Цивільне та сімейне право

Кримінальне право

Екологічне право

Трудове право

Конституційне право зарубіжних країн

Кримінальний процес

Цивільний процес

Аграрне право

Господарське право

Судочинство в госп. судах.

Державне будівництво та самовр. України

Діловодство в юрид. практиці

Реєстраця актів громадського стану

Організація юридичної служби на підприємстві

Право соціального забезпечення

Міжнародне право

Основи економічної діяльності підприємств

Основи підприємницької та управ. Діяльності

Митне право

Господарський процес

Біржове право

Банківське право

Адвокатура і нотаріат України

Податкове право

Виконавче впровадження

Організація комп'ютерного діловедення

Правова статистика

Основи римського цивільного права


Текст скрытый3